Nová zelená úsporám (2015)

V současné době probíhá přijímání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám (2. Výzva Ministerstva životního prostředí, 2015). Zahájení příjmu žádostí bylo 15.5.2015, ukončení se předpokládá  nejpozději 31.10.2015.

S ohledem na omezené finační prostředky v tomto dotačním programu doporučujeme začít s přípravou potřebné dokumentace pro doložení žádosti o podporu v tomto novém programu co nejdříve.

V rámci naší projektové činnosti Vám můžeme nabídnout zpracování potřebné projektové dokumentace pro získání podpory v oblasti "A - snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů". V této oblasti jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti rodinných domů prováděná na obálce budovy jako např.:

  Více o programu se dozvíte na www.novazelenausporam.cz

2010 © Projektová kancelář O-pro Mlejnek & Outlý - Softwarové systémy